Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, Hayal gücü tüm dünyayı kapsar.
Albert Einstein